حافظه قوی با گل رز

محققان می گویند برای آنکه راحت تر مطا لبی را که لازم است به ذهن خود بسپارید یک راه ساده در دسترس است .
آن هم بو کردن گل رز است . محققان آلمانی در مطالعات خود به این نتیجه رسیده اند که با بو کردن و وجود داشتن بوی عطر در فضا حتی در حالت خواب افراد ، می توان به حافظه آنها افزود. محققان مدعی شده اند فعالیت بویایی انسان را در حالت خواب و شاید سایر فعالیت های مغزی در حالت خواب ، می تواند بر حافظه انسان تاثیر مثبت بگذارد و باعث می شود فرد پس از بیدار شدن ساده تر مسایل را به خاطر بسپارد . یان بورن از دانشگاه لوبک وهمکارانش 74 نفر داوطلب را مورد مطالعه قراردادند . این افراد در بازیهای حافظه یی و تمرکز شرکت کردند و مشخص شد کسانی که قبل از حضور در بازی یا حتی در حالت خواب قبل از حضور در بازی گل های رز را بو کرده اند بسیار بهتر از دیگران نتیجه گرفته اند و جالب اینکه این افراد در صورت بو کردن گل رز بهتر از زمانی که این گل را بو نکرده اند نتیجه گرفته اند . در نهایت محققان برای آنکه نتیجه تحقیقات را بصورت عددی نشان دهند نتیجه را این گونه بیان کردند : در حالت عادی پس از نشان دادن 50 کارت با تصاویر مختلف به 30 داوطلب 69 درصد آنها را در خاطر داشتند ، اما در صورتی که قبل از بازی یک ساعت در اتاقی با بوی گل رز می نشستند این رقم به 76 درصد می رسید و در صورتی که افراد یک شب را در این اتاق می خوابیدند این رقم به 86 درصد می رسید . گروه بورن می گوید بوی مناسب و عطر گونه باعث پیشرفت عملکرد مغزی و بهبود حافظه انسان می شود ، البته این مساله به خصوص در حالتی است که انسان این بو ها را در مرحله خواب عمیق در محل خوابش استشمام کند.

/ 0 نظر / 15 بازدید