جای اصلی

Maybe we're all different
But we're still the same
We all got the blood of Eden running through our veins
I know sometimes it's hard for you to see
You're caught between just who you are and who you want to beممکن است ما متفاوت باشیم
اما هنوز مثل هم هستیم

همه ما خون عدن* را در رگ‌های‌مان جاری داریم؛

می‌دانم که بعضی اوقات خیلی برایت سخت است که ببینی
در میان آن کسی که هستی و آنچه که می‌خواهی باشی گرفتار شده‌ای.

 

If you feel alone and lost and need a friend
Remember every new beginning is some beginning's endاگر احساس تنهایی و گمشدگی می‌کنی و احتیاج به یک دوست داری
بخاطر داشته باش که هر آغازی، پایان دادن به آغازی دیگر است


Welcome to wherever you are
This is your life; you made it this far
Welcome, you got to believe
That right here, right now you're exactly where you're supposed to be
Welcome to wherever you are

 

خوش آمدی به هر آنجایی که هستی (تعلق داری)

این زندگی توست، تو آن را اینگونه ساخته‌ای؛

خوش آمدی، باید باور کنی

که دقیقا اینجا و دقیقا اکنون، تو دُرست جایی هستی که باید باشی

خوش آمدی به هر آنجایی که هستی (تعلق داری)


When everybody's in and you're left out
And you feel you're drowning in the shadow of a doubt
Everyone's a miracle in their own way
Just listen to yourself, not what other people say

 

وقتی که همه در درون (جریان) هستند و تو در بیرون رها شده‌ای

و احساس می‌کنی که در سایه‌های شک در حال غرق شدن هستی

هر کسی در راه و روش خودش یک اعجاز است

تنها به (ندای) خودت گوش کن، نه به آنچه که باقی مردم می‌گویند


When it seems you're lost, alone and feelin' down
Remember, everybody's different; just take a look around

 

وقتی که به نظر می‌رسد گم‌شده‌ای، تنهایی و خسته‌ای

بخاطر داشته باش که همه متفاوتند، (برای اثباتش،) تنها به اطرافت نگاهی بیانداز

Welcome to wherever you are
This is your life; you made it this far
Welcome, you got to believe
Right here, right now you're exactly where you're supposed to be
Be who you want to be, be who you are
Everyone's a hero, everyone's a starخوش آمدی به هر آنجایی که هستی (تعلق داری)

این زندگی توست، تو آن را اینگونه ساخته‌ای؛

خوش آمدی، باید باور کنی

که دقیقا اینجا و دقیقا اکنون، تو دُرست جایی هستی که باید باشی

همان کسی شُو که می‌خواهی، خودت باش

همه یک قهرمانند، همه یک ستاره‌اند

 

 

When you want to give up and your heart's about to break
Remember that you're perfect; God makes no mistakes

 

 

وقتی که می‌خواهی تسلیم شوی و قلبت در حال شکستن است

بخاطر داشته باش که تو کاملی، و خدا هیچ اشتباهی (در خلقتش) نمی‌کند

Welcome to wherever you are
This is your life, you made it this far
Welcome, you got to believe
Right here, right now you're exactly where you're supposed to be
Welcome to wherever you are
This is your life, you made it this far
(I say welcome) Welcome to wherever you are

 

خوش آمدی به هر آنجایی که هستی (تعلق داری)

این زندگی توست، تو آن را اینگونه ساخته‌ای؛

خوش آمدی، باید باور کنی

که دقیقا اینجا و دقیقا اکنون، تو درست جایی هستی که باید باشی

خوش آمدی به هر آنجایی که هستی (تعلق داری)

این زندگی توست، تو آن را اینگونه ساخته‌ای؛

و من می‌گویم خوش آمدی به هر آنجایی که هستی (تعلق داری)

 

 

 

* عدن: بهشت، باغی که آدم و هوا قبل از سقوط‌شان به زمین در آن زندگی می‌کردند

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
پریسا

عزیزم وبلاگت فوق العاده است امروز حالم خیلی گرفته بود و نوشته های وبالاگت حالمو بهتر کرد با اجازت از بعضی هاشون هم توی فیس بوکم استفاده کردم شاد زی با مهر افزون آرزویم برات

پریسا

عزیزم وبلاگت فوق العاده است امروز حالم خیلی گرفته بود و نوشته های وبالاگت حالمو بهتر کرد با اجازت از بعضی هاشون هم توی فیس بوکم استفاده کردم شاد زی با مهر افزون آرزویم برات