چند لحظه به این مطلب فکر کنید

ارزشت را با مقایسه کردن خود با دیگران پایین نیاور, زیرا همه ما با یکدیگر متفاوتیم. متفکر

اهداف و آرزوهایت را با توجه به آن چه که دیگران با اهمیت تصور می کنند, تعیین نکن, زیرا فقط تو می دانی که چه چیزی برایت بهترین است.متفکر

با زندگی کردن در گذشته یا اینده زیستن در زمان حال را از دست نده. حتی اگر یک روز در زمان حال زندگی کنی, همه روزهای عمرت را زیسته ای.متفکر

هنگامی که هنوز چیزی برای بخشیدن داری , هرگز ناامید نشو.متفکر

هیچ چیز واقعا به پایان نمی رسد تا لحظه ای که خودت دست از تلاش برداری از مواجه شدن با خطرات نترس, زیرا بدین ترتیب فرصت می یابی که بیاموزی چقدر باید شجاع باشی.متفکر

با گفتن این که: یافتن عشق غیر ممکن است مانع ورود عشق به زندگی خود نشو.متفکر

سریعترین راه دریافت عشق , بخشیدن آن به دیگران است.متفکر

سریعترین راه از دست دادن آن محکم نگاه داشتن آن است.متفکر

رویا های خود را رها نکن. بدون رویا بودن یعنی بدون امید بودن و ناامیدی یعنی این که هیچ هدفی نداری.متفکر

زندگی یک مسابقه نیست , بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را باید لمس کرد و چشید.متفکر

/ 0 نظر / 43 بازدید